logo szpitala
Szpital Dębno

Oferta Szpitala

Usługi Prosektorium

Usługi prosektorium

Obowiązujący od 3 stycznia 2022 r

L.p.

Nazwa świadczenia zdrowotnego

Cena brutto

1

Za korzystanie z chłodni zgon poza szpitalem (za każda rozpoczęta dobę)

100,00 zł

2

Za korzystanie z chłodni (powyżej 72 godzin)

100,00 zł

3

Za przygotowanie zwłok do pochówku

230,00 zł

4

Za korzystanie z kaplicy

150,00 zł

5

Asysta pracownika prosektorium

100,00 zł

6

Wydanie zwłok poza godzinami pracy

100,00 zł