logo szpitala
Szpital Dębno

Oferta Szpitala

USŁUGI MEDYCZNE – IZBA PRZYJĘĆ

USŁUGI MEDYCZNE – IZBA PRZYJĘĆ

( cennik dotyczy pacjentów nieubezpieczonych i pacjentów komercyjnych)

Obowiązujący od 9 stycznia 2023 r

L.p.

Nazwa świadczenia zdrowotnego

cena

1

Porada i badanie ambulatoryjne  bez diagnostyki obrazowej

i laboratoryjnej

120,00 zł

2

Opieka pielęgniarska

60,00 zł

3

Porada specjalistyczna

155,00 zł

4

EKG bez opisu

30,00 zł

5

EKG z opisem

55,00 zł

6

Enema - lewatywa

55,00 zł

7

Mierzenie RR

25,00 zł

6

Mierzenie temperatury

15,00 zł

7

Cewnikowanie pęcherza moczowego+ założenie cewnika

65,00 zł

8

Szczepienie p./tężcowi

30,00 zł

9

Szczepienie p/ugryzieniu żmii bez kosztu  leku

50,00 zł

10

Iniekcja dożylna (usługa bez kosztu leku)

45,00 zł

11

Iniekcja podskórna (usługa bez kosztu leku)

30,00 zł

12

Iniekcja domięśniowe (usługa bez kosztu leku)

40,00 zł

13

Podłączenie kroplówki (usługa bez kosztu leku)

60,00 zł

14

Podanie leków doustnych (usługa bez kosztu leku)

15,00 zł

15

Założenie sondy żołądkowej i płukanie żołądka

180,00 zł

16

Badanie per – rectum

45,00 zł

17

Tlenoterapia

30,00 zł

18

Toaleta chorych ( całe ciało)

280,00zł

19

Mycie głowy (wszawica)

80,00 zł

20

Pobranie materiału do badań laboratoryjnych (+ cena badania wg cennika laboratorium)

30,00 zł

22

Obserwacja pacjenta w stanie upojenia alkoholowego, bez innych schorzeń ( w tym koszt badania na zawartość alkoholu)

260,00 zł

23

Obserwacja pacjenta w sali obserwacyjnej (bez kosztu leków)

140,00 zł

24

Chirurgiczne opracowanie rany małej do 5 cm

50,00 zł

25

Krótka obserwacja w izbie przyjęć z badaniem chirurgicznym i doraźnym leczeniem farmakologicznym

180,00 zł

26

Krótka obserwacja w izbie przyjęć pacjenta internistycznego z doraźnym leczeniem

180,00 zł

27

 Obserwacja w izbie przyjęć pacjenta internistycznego z doraźnym leczeniem z umiarowieniem  pracy serca

300,00 zł

28

Chirurgiczne opracowanie rany dużej do 10 cm

70,00 zł

29

Założenie opatrunku małego

40,00 zł

30

Założenie opatrunku dużego

50,00 zł

31

Opatrunek plastrowy

40,00 zł

33

Okład z  lekiem przeciw  obrzękowym

40,00 zł

32

Założenie małego opatrunku na oparzenie

50,00 zł

33

Założenie dużego opatrunku na oparzenie

80,00 zł

34

Opracowanie wrastającego paznokcia ze znieczuleniem miejscowym

200,00 zł

35

Usunięcie torbieli, tłuszczaka, kaszaka (osobno cena znieczulenia)

120,00 zł

36

Drobne zabiegi: okład, kompres, zdjęcie szwów

40,00 zł

37

Punkcja stawu kolanowego

70,00 zł

38

Inne drobne zabiegi chirurgiczne (nakłucie krwiaka, nacięcie ropnia, ciało obce, odprowadzenie przepukliny itp.)

 

120,00 zł

39

Szyna gipsowa krótka

50,00 zł

40

Szyna gipsowa długa

70,00 zł

41

Opatrunek gipsowy mały

60,00 zł

42

Opatrunek gipsowy duży

115,00 zł

43

Zdjęcie gipsu

50,00 zł

44

Unieruchomienie opatrunkiem. elastycznym. drobnych stawów lub kości

40,00 zł

45

Unieruchomienie opatrunkiem. elastycznym. dużych stawów lub kości

70,00 zł

46

Znieczulenie miejscowe

200,00 zł

47

Założenia kołnierza szyjnego

70,00 zł

48

Założenie unieruchomienia zewnętrznego gipsowego  typu Desault w obrębie  barku, łopatki i obojczyka

300,00 zł

49

Założenie unieruchomienia zewnętrznego miękkiego  typu Desault w obrębie  barku, łopatki i obojczyka

100,00 zł

50

Zamknięte nastawienie złamania  bez wewnętrznej stabilizacji kość udowa

300,00 zł

51

Zamknięte nastawienie złamania  bez wewnętrznej stabilizacji kości nadgarstka i śródręcza

200,00 zł

52

Zamknięte nastawienie złamania  bez wewnętrznej stabilizacji –strzałka i kość piszczelowa

260,00 zł

53

Zamknięte nastawienie złamania  bez wewnętrznej stabilizacji –kość  stępu i śródstopia

140,00 zł

54

Założenie unieruchomienia gipsowego , zewnętrznego-staw łokciowy

200,00 zł

55

Założenie unieruchomienia gipsowego , zewnętrznego-nadgarstek

130,00 zł

56

Założenie unieruchomienia gipsowego , zewnętrznego-ręka i palce

120,00 zł

57

Założenie unieruchomienia gipsowego , zewnętrznego-staw kolanowy

280,00 zł

58

Założenie unieruchomienia gipsowego , zewnętrznego-staw skokowy

180,00 zł

59

Założenie unieruchomienia gipsowego , zewnętrznego-stopa i palce

180,00 zł

60

Zamknięte nastawienie kości obojczyka  bez znieczulenia

145,00 zł

61

Zamknięte nastawienie kości obojczyka  + znieczulenie

320,00 zł

62

Blokada

80,00 zł

63

Podanie dostawowe leku ( bez kosztu leku)

70,00 zł

64

Wypisanie recepty

40,00 zł

Uwaga * ceny procedur nie obejmują kosztów badań laboratoryjnych oraz  kosztów zdjęć RTG,USG,KTG , kosztów transportu które należy wyszczególnić dodatkowo zgodnie z odpowiednim cennikiem.