logo szpitala
Szpital Dębno

Oferta Szpitala

Usługi medyczne - pracownia RTG

USŁUGI MEDYCZNE – PRACOWNIA RTG

( cennik dotyczy pacjentów nieubezpieczonych i pacjentów komercyjnych)

Obowiązujący od 3 stycznia 2022 r

Kod główny

ICD 9

GŁOWA

cena zdjęcia z opisem

1.005

87.162.101

Żuchwa PA i obu skośnych

45,00 zł

1.006

87.168.101

Bródka, AP (rentgenogram spojenia żuchwy)

25,00 zł

1.007

87.160.101

Twarzoczaszka rzut półosiowy

40,00 zł

1.008

87.169.101

Osiowe (łuki jarzmowe)

45,00 zł

1.009

87.164.101

Zatoki przynosowe, PA

40,00 zł

1.010

87.164.102

Zatoki czołowe ,PA wg Caldwella

35,00 zł

1.011

87.166.101

Oczodoły, rzut PA lub AP i boczny

45,00 zł

1.012

87.165.101

Nos

40,00 zł

1.013

87.095.101

Ślinianki, w poszukiwaniu złogów

40,00 zł

1.015

87.160.102

Stawy skroniowo – żuchwowe

45,00 zł

1.015

 

Kość skroniowa (uszy) Schuller lub Stenvers

55,00 zł

1.021

87.090.100

Szyja, tkanki miękkie

40,00 zł

1.025

87.166.100

Oczodoły (ciało obce?)

35,00 zł

1.028

87.166.102

Oczodoły, całkowite, co najmniej 4 projekcje

50,00 zł

1.029

87.170.100

Czaszka PA lub AP oraz boczne

55,00 zł

1.030

87.170.102

Czaszka 4 projekcje

70,00 zł

1.031

87.170.101

Podstawa czaszki

40,00 zł

1.691

87.175.101

Clementschitscha (stawy skroniowo-żuchwowe)

45,00 zł

6.218

87.171.101

Siodełko tureckie AP i boczne

42,00 zł

KLATKA PIERSIOWA

4.117

87.440.106

Klatka piersiowa PA

45,00 zł

4.118

87.440.107

Klatka piersiowa boczne

45,00 zł

4.106

87.440.101

Klatka piersiowa, 2 projekcie (PA i boczne)

70,00 zł

4.107

87.440.102

Klatka piersiowa, 3 projekcje (PA i 2 boczne)

100,00 zł

4.108

87.440.103

Klatka piersiowa, w pozycji leżącej, 1 projekcja

45,00 zł

4.109

87.440.104

Klatka piersiowa, celowane na szczyty płuc

45,00 zł

4.111

87.440.105

Klatka piersiowa, projekcje specjalne (śródpiersie)

45,00 zł

4.112

87.430.101

Żebra, jednostronne, dwie projekcje (AP i skośne)

45,00 zł

4.113

87.430.102

Żebra, obustronne 3 projekcje (PA i obie skośne)

80,00 zł

4.114

87.430.103

Mostek, dwie projekcje

55,00 zł

4.115

87.430.104

Stawy mostkowo - obojczykowe, trzy projekcje

60,00 zł

4.119

87.440.108

Klatka piersiowa, 1 projekcja (boczne) z barytem

60,00 zł

4.495

87.440.121

Klatka piersiowa, zdjęcie płuc techniką miękką

50,00 zł

7.308

87.440.202

Klatka piersiowa dziecka do lat 6

40,00 zł

KRĘGOSŁUP

5.129

87.220.101

Kręgosłup szyjny

55,00 zł

5.130

87.220.102

Kręgosłup szyjny, celowane na ząb obrotnika

40,00 zł

5.131

87.220.103

Kręgosłup szyjny, skosy

55,00 zł

5.132

87.220.104

Kręgosłup szyjny, czynnościowe

55,00 zł

5.133

87.220.105

Kręgosłup celowane C7-Th1

55,00 zł

5.134

87.230.101

Kręgosłup piersiowy

55,00 zł

5.135

87.230.102

Kręgosłup, celowane Th7-L5

55,00 zł

5.136

87.240.101

Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy,

55,00 zł

5.137

87.240.102

Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy, skosy

60,00 zł

5.138

87.240.103

Celowane L5-S1

57,00 zł

5.139

87.240.104

Lędźwiowo-krzyżowy, czynnościowe

60,00 zł

5.140

87.230.103

Kręgosłup Th-L, AP w pozycji stojącej (skolioza)

46,00 zł

5.141

87.240.105

Kość krzyżowa i ogonowa

55,00 zł

5.142

87.240.106

Stawy krzyżowo-biodrowe, AP oraz 2 skosy

45,00 zł

MIEDNICA

5.143

88.260.101

Miednica AP

50,00 zł

5.144

88.262.101

Miednica, projekcje dod. (talerz biodrowy, inne)

46,00 zł

5.145

88.260.103

Spojenie łonowe

46,00 zł

5.146

88.260.104

Stawy biodrowe AP

50,00 zł

5.147

88.260.103

Staw biodrowy AP

45,00 zł

5.148

88.260.106

Staw biodrowy – osiowe

50,00 zł

KOŃCZYNA GÓRNA

5.166

88.211.101

Łopatka,

50,00 zł

5.167

87.431.101

Obojczyk, PA

45,00 zł

5.168

87.432.101

Obojczyk, projekcje dodatkowe

45,00 zł

5.169

88.210.102

Bark AP

45,00 zł

5.169

88.210.102

Bark AP Prawy i Lewy Porównawcze

60,00 zł

5.170

88.213.101

Bark, projekcje Y, osiowe

46,00 zł

5.171

88.210.104

Kość ramienna

45,00 zł

5.172

88.220.101

Staw łokciowy

45,00 zł

5.172

88.220.101

Stawy łokciowe Porównawcze

70,00 zł

5.173

88.222.101

Staw łokciowy, projekcje dodatkowe

45,00 zł

5.174

88.223.101

Kości przedramienia

45,00 zł

5.175

88.231.101

Kości nadgarstka

40,00 zł

5.175

88.231.101

Kości nadgarstka Porównawcze

60,00 zł

5.176

88.232.101

Kości nadgarstka, projekcje dodatkowe

40,00 zł

5.177

88.230.103

Ręce,(dłonie) porównawcze

40,00 zł

5.178

88.234.101

Ręka (dłoń) PA, skos

45,00 zł

5.179

88.235.101

Ręka,(dłoń) boczne

30,00 zł

5.180

88.236.101

Palce ręki (dłoni)

30,00 zł

7.281

88.230.201

Dłoń – wiek kostny 1 projekcja

30,00 zł

KOŃCZYNA DOLNA

5.149

88.270.101

Kość udowa

50,00 zł

5.150

88.270.102

Stawy kolanowe

50,00 zł

5.151

88.270.103

Stawy kolanowe, dodatkowe projekcje

50,00 zł

5.152

88.270.104

Stawy kolanowe porównawcze na stojąco

50,00 zł

5.153

88.270.105

Staw kolanowy

50,00 zł

5.154

88.270.106

Rzepka, osiowe

50,00 zł

5.155

88.270.107

Podudzie

50,00 zł

5.156

88.280.101

Staw skokowy

45,00 zł

5.156

88.280.101

Stawy skokowe Porównawcze

70,00 zł

5.157

88.280.102

Stawy skokowe, dodatkowe projekcje

45,00 zł

5.158

88.280.103

Kość piętowa 2 projekcje boczne P i L

45,00 zł

5.159

88.280.104

Kość piętowa 2 projekcje (boczna i osiowa)

45,00 zł

5.160

88.280.105

Stopy porównawcze

40,00 zł

5.161

88.280.106

Stopa,PA, skos

40,00 zł

5.162

88.280.107

Stopy, PA oraz boczne na stojąco

50,00  zł

5.163

88.280.108

Śródstopie, AP, skos

45,00 zł

5.164

88.280.109

Palec stopy

40,00 zł

7.261

88.260.202

Stawy biodrowe u dziecka pozycja”0”

40,00 zł

JAMA BRZUSZNA

3.038

88.190.101

Jama brzuszna AP

50,00 zł

3.039

88.190.102

Jama brzuszna 2 projekcje poziomym promieniem

70,00 zł

 

87.120.

Zdjęcia zęba

25,00 Zł

     

Opis zdjęcia cito  (25 ,00 zł)