logo szpitala
Szpital Dębno

Oferta Szpitala

Przetarg na dostawę leków dla Szpitala w Dębnie w 2024.

 

 

Dostawa leków na rok 2024

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę leków do Szpitala w Dębnie

 

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia SWZ

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Załącznik numer 3

Załącznik numer 4 do 6

Załącznik numer 7 do 11

 


 

 

 

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.
Sprostowanie.

Pliki do pobrania:

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 


 

Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę leków dla

Szpitala w Dębnie w 2024 roku

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu pdf

SWZ.pdf

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 2 - formularz cenowy.pdf

Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).pdf

Załącznik 4,5,6,8,9,10 i 11.pdf

załącznik nr 7- projekt umowy.pdf

Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Dostawy

Specyfikacja po zamianach