logo szpitala
Szpital Dębno

Oferta Szpitala

Świadczenia odpłatne dot. wykonywania badań laboratoryjnych (środki odurzające)

L.p.

Nazwa świadczenia zdrowotnego

Cena brutto

1 Amfetamina w moczu 30,75 zł
2 Barbiturany w moczu 30,75 zł
3 Benzodiazepiny w moczu 30,75 zł
4 Dopalacze w moczu 49,20 zł
5 Kokaina w moczu 30,75 zł
6 Marihuana w moczu 30,75 zł
7 Etanol 36,90 zł
8 Opiaty (morfina + kodeina) 30,75 zł
9 Pobranie materiałów do badań genetycznych 1 pkt. x 10 zł
10 Sporządzenie karty informacyjnej (zaświadczenie) 10 zł