OddziaŁ WEWNĘTRZNY

Kierownik oddziału
Michał Karczmarski - specjalista chorób wewnętrznych
specjalista medycyny pracy
tel. kierownika oddziału 95 760 20 63-65 wew.201

Lekarze:
- Jarosław Maciocha - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatrii,
- Tomasz Sebastian - specjalista chorób wewnętrznych,
- Wojciech Kot - specjalista chorób wewnętrznych,

Pielęgniarka koordynująca
mgr Iwona Michalewska

tel. dyżurka pielęgniarek 95 760 20 63-65 wew.205
e-mail- pielegniarki.ow@szpital-debno.pl


Oddział Wewnętrzny mieści się w budynku B,na drugim piętrze, dysponuje 31 łóżkami.
Na oddziale pracuje 4 lekarzy, 14 pielęgniarek i 3 opiekunki medyczne.

Przy oddziale funkcjonuje pracownia nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, w której wykonuje się badania takie jak: próba wysiłkowa, Holter RR , Holter EKG i spirometria.
Na oddziale wykonuje się również badania USG j.brzusznej.
Oddział wewnętrzny prowadzi kompleksową diagnostykę w zakresie chorób wewnętrznych,
w oparciu o współpracę z ośrodkami ościennymi przy wykonywaniu badań wysokospecjalistycznych.

Lekarze i pielęgniarki naszego oddziału wykazują się szacunkiem i oddaniem w relacjach
z pacjentami.Fot. Julita Knasińska