PRACOWNIA NIEINWAZYJNEJ DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ

Kierownik: specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii lek. Jarosław Maciocha
Rejestracja: 95 760 20 63-65 wew. 200 lub 210

Pracownia wykonuje badania diagnostyczne na potrzeby pacjentów szpitalnych oraz świadczy usługi komercyjne w zakresie:

- Badanie EKG spoczynkowe
Ocena czynności bioelektrycznej serca, diagnostyka choroby niedokrwiennej serca i zaburzeń rytmu, przerostów
i przeciążeń mięśnia sercowego

- Test wysiłkowy na bieżni ruchomej
Próba wysiłkowa - test wysiłkowy na bieżni ruchomej pozwala na wykrycie zmian czynności elektrycznej serca (świadczących np. o niedokrwieniu mięśnia sercowego) pojawiających się w czasie wysiłku. Jest najlepszym nieinwazyjnym badaniem wykrywającym chorobę wieńcową.
Test wysiłkowy pozwala na ocenę funkcji serca w odpowiedzi na zwiększony wysiłek fizyczny. Umożliwia wykrycie choroby serca we wczesnym stadium i pozwala rozpocząć leczenie, by nie dopuścić do stanu, kiedy objawy będą zauważalne w spoczynku. Po zawale serca test wysiłkowy pomaga ocenić, jaki rodzaj ćwiczeń jest korzystny dla rehabilitacji serca, a jaki może spowodować uszkodzenia. U osób po 65 roku życia pomaga w ocenie stanu funkcjonalnego, pozwala wstępnie określić bezpieczeństwo zabiegów operacyjnych przy obecności przeciwwskazań.
Badanie to jest badaniem nieinwazyjnym i może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u pacjentów
w każdym wieku.

- Badanie holterowskie 24 godzinne monitorowanie RR
Ciśnieniowy Holter RR jest urządzeniem, które pozwala badać ciśnienia tętnicze pacjenta przez cała dobę, podczas różnych aktywności oraz także w czasie snu. W porównaniu z tradycyjną metodą pomiaru ciśnienia tętniczego, dokładniej obrazuje rzeczywiste ciśnienie chorego, a przede wszystkim ujawnia ciśnienie w czasie różnych aktywności pacjenta, w których zwykle, chory nie ma możliwości pomiaru ciśnienia, np. w sytuacji stresowej w pracy czy podczas snu.

- Badanie holterowskie EKG - EKG metodą Holtera
(całodobowe monitorowanie rytmu serca, badanie holterowskie wykonywane jest, aby ocenić aktywność elektryczną serca w ciągu całej doby.
Badanie Holtera zlecane jest przez kardiologa najczęściej w przypadku podejrzenia nieprawidłowej, nierównej pracy serca, zaburzeń rytmu serca, itp.

- Konsultacje specjalistyczne: internistyczne i geriatryczne - wykwalifikowany personel udziela porad specjalistycznych z zakresu chorób wewnętrznych oraz geriatrii

 fot. Julita Knasińska