PORADNIA geriatryczna

Lekarze:

specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii lek. Jarosław Maciocha

Poradnia geriatryczna zapewnia kompleksową opiekę pacjentom w wieku powyżej 60rż i propaguje profilaktykę zdrowotną
oraz działania zapewniające seniorom pomyślne starzenie.
Geriatria jest dziedziną medycyny zajmującą się problemami zdrowia i leczeniem chorób związanych ze starzeniem się u osób powyżej 60-tego roku życia.Do Poradni Geriatrycznej w szczególności kierowani powinni być pacjenci, u których występują choroby swoiste dla wieku podeszłego takie jak: zaburzenia pamięci i nastroju, osteoporoza i choroby układu kostno-stawowego, zaburzenia funkcji zwieraczy (nietrzymanie moczu, zaparcia), zaburzenia równowagi, skłonność do upadków, odleżyn, zaburzenia odżywiania.
W Poradni mogą być diagnozowane i leczone wszystkie inne schorzenia internistyczne, które występują u pacjentów po 60 rż. (nowo pojawiające się lub przewlekłe).
Poradnia zajmuje się także pacjentami z wielochorobowością, przyjmującymi wiele leków - oceniamy możliwe interakcje między zażywanymi lekami, bezpieczeństwa stosowanej terapii, modyfikujemy schematy lecznicze pacjentów po 60 rż.
W zakresie profilaktyki postępowanie geriatryczne nastawione jest na wykrywanie i eliminację szkodliwych czynników zdrowotnych (również przyjmowanych leków) mogących upośledzić stan funkcjonalny osób w wieku podeszłym, pogorszyć ich jakość życia
i przyspieszyć wystąpienie niedołężności i konieczności instytucjonalizacji.
W zakresie diagnostyki Poradnia posiada dostęp do badań laboratoryjnych, obrazowych, endoskopowych oraz testów wysiłkowych i badań holterowskich.

Do Poradni Geriatrycznej wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Na pierwszą wizytę należy przynieść informacje o dotychczasowym leczeniu i zażywanych lekach.

Poradnia Geriatryczna zlokalizowana jest przy Gabinecie Rehabilitacji na parterze Budynku B.
Czynna jest od poniedziałku do środy w godzinach 8.30 -12.30.
Rejestracja do poradni odbywa się: osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich.

Rejestracja: 95 760 20 63-65