ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Kierownik oddziału:
Joanna Żydkiewicz-Moździerz lekarz spec.neonatolog
tel. 95 760 20 63-65 wew. 212

Położna koordynująca:
Ewa Handke
tel. 95 760 20 63-65 wew. 224 i 219

Oddział znajduje się w budynku A na drugim piętrze.
Oddział Neonatogiczny świadczy usługi medyczne pierwszego poziomu refencyjnego w zakresie opieki neonatologicznej. Działa w systemie ,, rooming in”tj. matka z dzieckiem. Sale są dwułóżkowe, wyposażone w aneks pielęgnacyjny dla noworodka z systemem grzewczym.

Opiekę nad noworodkiem na oddziale sprawuje 6 położnych.
W oddziale całodobowy dyżur pełni lekarz neonatolog lub lekarz pediatra.

Wszystkie noworodki są objęte programem ,, Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu
u Noworodków” , ,,Badaniem Przesiewowym Noworodków w Kierunku Chorób Wrodzonych” oraz wykonywane są testy saturacji celem wczesnego wykrycia ciężkich wrodzonych wad serca.
W oddziale upowszechniane jest karmienie piersią. Wśród personelu 3 położne są edukatorami laktacyjnymi.  Fot. Juluta Knasińska