kontakt

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Prętnicki
tel. 95 760 2733 lub 95 760 2177

DYREKTOR DS. LECZNICTWA
lek. Włodzimierz Wichliński
spec.ginekolog położnik-cytolog
tel. 95 760 20 63 do 65

PROKURENT
spec. Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
mgr Anna Gryciak
tel. 95 760 2733 lub 95 760 2177

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Głowacka
tel. 95 760 2733 lub 95 760 2177

NACZELNA PIELĘGNIARKA
Aspec. Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
mgr Anna Gryciak
tel. 95 760 2733 lub 95 760 2177

Specjalista ds. Epidemiologii
mgr Beata Nawrocka
tel. 95 760 2733 lub 95 760 2177

ODDZIAŁY I KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Kierujący oddziałem
lek.med. Bizunowicz Krystian
spec.chirurgii ogólnej , anestezjologii i intensywnej terapii
tel. 95 760 2063 do 65
Pielęgniarka koordynująca
mgr Beata Mroziak
tel. 95 760 2063 do 65

ODDZIAŁ POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNY
Kierujący oddziałem
lek. Włodzimierz Wichliński
spec.ginekolog położnik-cytolog
tel. 95 760 2063 do 65
Pielęgniarka koordynująca
Izabela Pawlik
tel. 95 760 2063 do 65 kom. 508569658

ODDZIAŁ DZIECIĘCY
Kierujący oddziałem
lek. Marek Bancerz
tel. 95 760 2063 do 65
Pielęgniarka koordynująca
mgr Anna Świt
tel. 95 760 2063 do 65

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY
Kierujący oddziałem
lek. Tomasz Sebastian
tel. 95 760 2063 do 65
Pielęgniarka koordynująca
mgr Iwona Michalewska
tel. 95 760 2063 do 65

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
Kierujący oddziałem
lek. Joanna Żydkiewicz - Moździerz
tel. 95 760 2063 do 65
Pielęgniarka koordynująca
Ewa Handke
tel. 95 760 2063 do 65

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
Kierujący Zakładem
magister pielęgniarstwa Ewa Kwiatkowska
specj. pielęgniarstwa opieki długoterminowej i pielęgniarstwa geriatrycznego
tel. 95 760 2063 do 65
Pielęgniarka koordynująca
Izabela Tarazewicz
specj.pielęgniarstwa geriatycznego
tel. 95 760 2063 do 65

REHABILITACJA
mgr fizjoterapii Julita Knasińska
tel. 95 760 2063 do 65

BLOK OPERACYJNY
Kierujący blokiem
lek. Ewa Osak
spec. ginekolog - położnik
tel. 95 760 2063 do 65
Pielęgniarka koordynująca
mgr Anna Kiryk
spec.pielęgniarstwa operacyjnego
tel. 95 760 2063 do 65

IZBA PRZYJĘĆ
Kierujący Izbą Przyjęć
lek. Tomasz Sebastian
tel. 95 760 2063 do 65
Pielęgniarka koordynująca
Ewa Dukiewicz
tel. 95 760 2063 do 65

APTEKA SZPITALNA
Kierujący apteką
mgr Jadwiga Sadlok
tel. 95 760 2063 do 65

DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
Kierujący pracownią RTG
Krzysztof Lisicki
tel. 95 760 2063 do 65

PORADNIE

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
PRACOWNIA ENDOSKOPII

Przyjmują:
- lek. Marek Bancerz
pielęgniarki:
- Izabela Barylak
- Małgorzata Bąk
- Wiesława Wiśniewska
Pracownia czynna pon.-pt.
tel. 95 760 2063 do 65 lub 887 470 420
rejestracja w godzinach od 7:00 do 8:30 i od 13:00 do 14:00

PORADNIA POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNA
Lekarze pracujący w poradni:
Poniedziałek - Ewa Osak specjalista położnik – ginekolog
Wtorek - Elżbieta Jankowska specjalista położnik – ginekolog
Środa - Włodzimierz Wichliński - specjalista ginekolog - położnik
Czwartek - Waldemar Kramarczyk specjalista położnik – ginekolog
Piątek - Grzegorz Piórkowski specjalista położnik – ginekologPołożna
Iwona Dudzińska
rejestracja w godzinach od 7:00 do 9:00 pod tel. lub 887 470 420
rejestracja w godzinach przyjęć pod tel. 887 470 420

PORADNIA CHIRURGICZNA
Lekarze:
- lek.Marek Skowron – specjalista chirurgii ogólnej
- lek. Przemysław Żukiewicz - specjalista chirurg
- lek. Maciej Grabowski - lekarz chirurgii
- lek Krystian Bizunowicz - specjalista chirurg
Pielęgniarka
Ewa Łojko
tel. 95 760 2063 do 65 lub 887 470 420
rejestracja w godzinach od 8:00 do 11:00 i od 13:00 do 14:00

PORADNIA ONKOLOGICZNA
Tymczasowe godziny pracy poradni:
poniedziałek 15:00 - 20:00 - lek. Krzysztof Marzewski - specjalista onkolog
środa 13:00 - 19:00 - lek. Józef Szymański - specjalista chirurg onkolog
pielęgniarka: Maria Górska
tel. 95 760 2063 do 65
Koordynator Pakietu Onkologicznego
Iwona Dudzińska tel 95 760 20 63 - 65

KIEROWNICY

KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU

Jadwiga Chodubska
tel. 95 760 3666 lub 95 760 2063 do 65

KOORDYNATOR SEKCJI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
KOORDYNATOR PROSEKTORIUM

Dagmara Lewicka tel. 887 470 460

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNO - GOSPODARCZEGO
Adam Mazurak tel. 887 470 410

DZIAŁ KADR I PŁAC
Magda Żłobicka - kierownik
Małgorzata Maciejewska - specjalista
tel. 95 760 2733 lub 95 760 2168

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Jan Soluch

Mapa lokalizacji