ODDZIAŁ DZIECIĘCY


Kierownik Oddziału
lek. specj. chorób dziec i gastroenterolog Marek Bancerz

Pozostali lekarze:
lek. pediatra, specj. neonatolog Grażyna Skowron
lek. pediatra, specj. neonatolog Joanna Żydkiewicz- Moździerz
lek. specj. chorób dzieci, specj. otolaryngolog Bronisław Prochera
lek. Dorota Szcząbrowska

Pielęgniarka koordynująca
– mgr Anna Świt


Kontakt:
Kierownik oddziału (95) 760 2063, 2064, 2065 wew. 203
Dyżurka lekarska (95) 760 2063, 2064, 2065 wew. 223
Dyżurka pielęgniarska (95) 760 2063, 2064, 2065 wew. 224


W oddziale dziecięcym naszego szpitala hospitalizowani są pacjenci od wieku niemowlęcego do ukończenia 18 roku życia.
Oddział posiada 9 sal na których łącznie rozmieszczone są 22 łóżka.
Właściwa organizacja oddziału pozwala na prawidłową diagnostykę, opiekę i leczenie dzieci z zapaleniem płuc, oskrzeli, anginą i innymi schorzeniami układu oddechowego oraz nieżytami żołądkowo- jelitowymi, drgawkami gorączkowymi, zakażeniami układu moczowego.
Na obserwacje i diagnostykę przyjmowane są dzieci z niepokojącymi objawami jak częste omdlenia, bóle głowy, brzucha, bóle w klatce piersiowej oraz dzieci po nagłych urazach nie wymagające leczenia chirurgicznego.
W celu prawidłowej diagnostyki dzieci korzysta się z wszystkich działów diagnostyki dostępnych w szpitalu. W diagnozowaniu i leczeniu schorzeń wykorzystuje się dostępny na oddziale sprzęt medyczny.
W ostatnim czasie oddział otrzymał od fundacji WOŚP nowy sprzęt :aparat do EKG, pulsoksymetr, pompy infuzyjne.
W naszej placówce rodzic (przedstawiciel ustawowy) ma prawo do pełnego współudziału w procesie leczenia i pielęgnacji dziecka.
Rodzice zostają zapoznani z regulaminem porządkowym oddziału w czasie przyjęcia dziecka w oddział w którym zawarty jest również cennik opłaty za korzystanie przez opiekuna z łóżka szpitalnego.

Fot. Julita Knasińska