Blok operacyjny

Kierownik bloku operacyjnego – lek. Ewa Osak ,specjalista ginekolog-położnik
Pielęgniarka koordynująca – mgr Anna Kiryk , specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

Kontakt:
Dyżurka pielęgniarek - tel. 95 760 20 63 - 65 wew. 232
e-mail: blokoperacyjny@-debno.pl

Blok operacyjny znajduję się na parterze budynku A szpitala. Dysponuje dwoma nowoczesnymi klimatyzowanymi salami operacyjnymi, a przy oddziale położniczym
na drugim piętrze, znajduje się trzecia sala operacyjna, przeznaczona wyłącznie
do przeprowadzenia zabiegów cięć cesarskich.

Blok operacyjny wyposażony jest w:
- mobilne stoły operacyjne,
- kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne,
- aparaty do znieczulenia ogólnego,
- aparaturę do laparoskopii,
- zestawy do artroskopii,
- diatermie chirurgiczne z możliwością użycia argonu (pozwalające na wykonywanie tzw. bezkrwawych operacji).

Nowoczesne wyposażenie sal operacyjnych pozwala na przeprowadzenie operacji z zakresu :
- chirurgii ogólnej
- chirurgii ortopedycznej
- chirurgii naczyniowej
- ginekologii
Jak i pełnego zakresu operacji laparoskopowych i endoskopowych.

W bloku operacyjnym dodatkowo znajduję się dwu-łóżkowa sala wybudzeń , obsługiwana przez wykwalifikowany personel pielęgniarski i lekarski.
Zmianowa praca pielęgniarek operacyjnych, pielęgniarek anestezjologicznych zapewnia całodobową pracę bloku operacyjnego, zaś ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu gwarantuje świadczenie usług jakości, ukierunkowanej w trosce o zdrowie i godność człowieka powierzonego naszej opiece.